Teraapia

Sa ei pea olema haige, selleks, et tulla teraapiasse. Võid tulla teraapiasse ka siis, kui soovid saada endast rohkem teadlikuks.

Hingehoiuteraapia on...

... elukutse, mis määratletakse psühholoogia ja psühhoteraapia vahelisele alale. Hingehoidlik teraapia on abivajaja ja abistaja kohtumine kristliku inimkäsituse põhjalt.  Hingehoiuteraapia ei eelda kliendilt kristlikku maailmavaadet. Kohtumises kliendiga austatakse iga inimese individuaalsust ja puutumatust, kliendi isiklikke väärtusi ning uskumusi.

Kristliku arusaama järgi on inimene jagamatu tervik vaim-hing-keha, ainukordne ja väärtuslik. Hingehoiuteraapia on protsessiloomuga ja on sobilik igale inimesele, kes soovib oma elu käsitleda turvalises ning usalduslikus keskkonnas. Teraapiaistumised on ajaliselt piiratud, üldjuhul kohtutakse 10-20 korda. Selleks ei pea olema haige, et tulla teraapiasse.

Teraapiatöö osad:

* kliendi elusituatsiooni kaardistamine

* turvalisusvajaduse selgitamine

* probleemi alge leidmine ja nähtavaks toomine

* tundemehhanismi käitumismudeli vaatlemine (sündmus-tunded-mõtted-käitumine)

* identiteedi ja enesehinnangu kaardistamine

* identiteetti ja enesehinnangut parandav tööprotsess

Hingehoiuteraapia tööeetika: www.suomensielunhoitoterapeutit.fi

 

Kognitiivne psühhoteraapia...

... ehk käitumisteraapia aluseks on kognitiivse psühholoogia koolkond, mille kohaselt on oluline see, kuidas inimene tajub ja tõlgendab oma käitumisi ning ümbritsevas keskkonnas toimuvaid sündmusi. Teraapia rajaneb oletusel, et inimese probleemid tulenevad vigadest infotöötlusprotsessides, niinimetatud ebafunktsionaalsetest veendumustest, hoiakutest ja uskumustest. Kognitiivse teraapia eesmärk on aidata inimesel muuta hinnangut iseenesele ja maailmale realistlikumaks ning selle abil vabaneda piinavatest tundmustest.

KOGNITIIV - KÄITUMISTERAAPIA...

... on lühiajaline probleemikeskne psühhoteraapia, see on kliendi ja terapeudi vaheline koostöö, mille jooksul keskendutakse ühele või paarile konkreetsele probleemile. Terapeut ei paku kliendile valmis vastuseid, vaid aitab tundma õppida oma mõtteviisi, et leida kohad, mis soodustavad negatiivsete tunnete tekkimist.

* kohtumised on ajaliselt piiratud (üldjuhul 4+12 seanssi)

* keskendutakse 2-4 probleemile

* eesmärgipärased kodutööd ja harjutused

* kliendilt eeldatakse teraapias aktiivset ja omavastutuslikku koostööd

* orienteeritud muutusele: inimene muudab seda osa mõtlemis- ja käitumisharjumustest, mis varasemalt on talle tekitanud jätkuvalt probleeme