Kognitiivinen terapia

Lyhytterapiaa matalalla kynnyksellä - hakeutuessasi terapiaan et tarvitse lääkärin lähetettä! 

Kognitiivinen terapia on ...

... tiedonkäsittelyn psykologiaan rakentuva itsereflektioprosessi, joka auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään oireita ja ongelmia tuottavia haitallisia toimintatapoja ja käynnistämään ohjatun läpityöskentelyn niiden muuttamiseksi.

KOGNITIIVINEN LYHYTTERAPIA

* ajallisesti rajattu hoitosarja (yleensä 4 + 16 hoitokertaa, viikon-kahden tai kolmen viikon välein)

* fokusoitu 2-4 kohdeongelmaan

* määriteltyihin tavoitteisiin tehtäävä

* työtavoiltaan aktiivinen & itsevastuullinen

* muutoshakuinen: muuttaa jotakin osaa ihmisen ajattelu- ja toimintatottumuksissa

 

Hinnat:

45 min. 55€; 60 min. 60€; 90 min. 75€ 

Terapiajakson 4- 20 yhdestä hoitokerrasta lasketaan -10%. 

"Lyhytterapioiksi kutsutaan yhden tai useamman kohdeongelman tavoitteelliseen ratkaisemiseen tähtäävää hoitojaksoa, joka on toteutettavissa alle 20 hoitokerran tai muutaman kuukauden sisällä." (intergum.fi)