Sielunhoidollinen terapia

Sinun ei tarvitse olla sairas, jotta voisit hakeutua terapiaan. Terapiaan voi tulla, jos haluat vaikka tutustua enemmän itseesi.

Sielunhoidollinen terapia on...

... ammatillista kristillistä terapiatyötä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Sielunhoidollinen terapia on prosessiluonteista ja siinä yhdistyy psykologinen ja hengellinen näkökulma.

Kristillinen terapia ei edellytä asiakkaalta henkilökohtaista kristillistä vakaumusta. Tämä tapahtuu ihmisen yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen.

Sielunhoidollinen terapia on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa käsitellä asioitaan turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Työskentely perustuu asiakkaan ja terapeutin vuorovaikutukseen. Terapeutti on sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen ja työnohjaukseen.

Terapiaistunnot ovat ajallisesti rajattu, yleensä 10 - 20 kertaa.

SIELUNHOIDOLLISEN TERAPIAN osa-alueita ovat:

* tämänhetkisen elämäntilanteen kartoitus

* perusturvallisuuden kartoitus

* perustrauman etsiminen

* syyllisyys- ja tunnemekanismin etsiminen

* identiteetin ja itsetunnon kartoitus

* identiteettiä ja itsetuntoa eheyttävä työskentely

 

Hinnat:

60 min. 45€; 90 min. 55€

Sielunhoidollisesta keskustelusta ja ripittäytymisestä suositellaan kääntymään oman seurakunnan papin tai hengellisen isän puoleen. 

 

Kristillisen terapiatyön laadun seuranta Suomen ACC ry:

SUOMEN ACC:N EETTINEN OHJEISTUS 2012 (SAEO) Hyväksytty 10.9.2012

https://www.accfinland.org/eettiset-ohjeet-2/ 

Asaiakkaiden henkilötietoja käsitellään Suomen Tietosuojalain mukaisesti.