Terapia

Sinun ei tarvitse olla sairas, jotta voisit hakeutua terapiaan. Terapiaan voi tulla, jos haluat vaikka tutustua enemmän itseesi.

Sielunhoitoterapia on...

... ammatillista kristillistä terapiatyötä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Sielunhoitoterapia on prosessiluonteista ja siinä yhdistyy psykologinen ja hengellinen näkökulma. Kristillinen terapia ei edellytä asiakkaalta henkilökohtaista kristillistä vakaumusta. Tämä tapahtuu ihmisen yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen.

Sielunhoitoterapia on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa käsitellä asioitaan turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Terapiaistunnot ovat ajallisesti rajattu, yleensä 10 - 20 kertaa.

Terapian osa-alueita ovat:

* tämänhetkisen elämäntilanteen kartoitus

* perusturvallisuuden kartoitus

* perustrauman etsiminen

* syyllisyys- ja tunnemekanismin etsiminen

* identiteetin ja itsetunnon kartoitus

* identiteettiä ja itsetuntoa eheyttävä työskentely

Sielunhoitoterapeutin eettiset ohjeet:  www.suomensielunhoitoterapeutit.fi

 

Kognitiivinen psykoterapia on...

...tiedonkäsittelyn psykologiaan rakentuva itsereflektioprosessi, joka auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään oireita ja ongelmia tuottavia haitallisia toimintatapoja ja käynnistämään ohjatun läpityöskentelyn niiden muuttamiseksi.

KOGNITIIVINEN TERAPIA

* ajallisesti rajattu hoitosarja (yleensä 4+12 hoitokertaa)

* fokusoitu 2-4 kohdeongelmaan

* määriteltyihin tavoitteisiin tehtäävä

* työtavoiltaan aktiivinen & itsevastuullinen

* muutoshakuinen: muuttaa jotakin osaa ihmisen ajattelu- ja toimintatottumuksissa